Friday, 9 December 2011


SENARIO PENGAJARAN MATEMATIK


  • MURID MERASAKAN MATEMATIK MERUPAKAN HUKUM-HUKUM ABSTRAK YANG SUKAR DIFAHAMI.
  • MENJEMUKAN MURID
  • JARANG MEMBERI MAKNA PADA MURID
  • GURU TIDAK MENGIKUT KEHENDAK SUKATAN
  • PENGAJARAN BERDASARKAN PENGALAMAN BIASA, TANPA MENGIKUT PERUBAHAN PERKEMBANGAN SEMASA
OLEH ITU

KITA GUNA STRATEGI PENGAJARAN MATEMATIK

  • MURID BERPELUANG MENGEMUKAKAN PENDAPAT DAN BERKONGSI PERSEPSI SATU SAMA LAIN.
  • SEMUA PANDANGAN MURID DIHORMATI
  • AKTIVITI BERASASKAN 'HANDS ON '  DAN 'MINDS ON'
  • GURU MENGAPLIKASIKAN IDEA BARU DALAM KONTEKS YANG BARU KEPADA MURID
  • INTERAKSI YANG PELBAGAI ANTARA MURID DAN GURU.

No comments:

Post a Comment